S - PLUS  PROGRESSIVE  DYNAMISCHE

       55 + ERS - OOSTENDE  JONG

gallery/s plus
gallery/s plus
gallery/100 (2)
gallery/100 (2)
gallery/100 (4)

                     PROGRESSIEVE DYNAMISCHE 55+ERS OOSTENDE JONG

                                                                                                                 Oostende, 1 augustus 2019
Beste Vrienden,

Op DONDERDAG 5 SEPTEMBER 2019 om 12u00 hervatten we onze binnenactiviteiten in ons lokaal “Ten Stuyver” Stuiverstraat 357-8400 Oostende. We openen het nieuwe seizoen met een heerlijke BARBECUE.
We krijgen een aperitief (bij mooi weer in de tuin), een scampibrochette, chateaubriand met aardappel in de pel en een uitgebreid groentebuffet samen met de nodige sausjes. Als dessert genieten we van een ijsje en koffie of thee.
OPGELET: de dranken tijdens de maaltijd tot aan het dessert zijn niet inbegrepen!
Vanaf 14u30 is er muzikale animatie voorzien, gebracht door dj.William (zanger-entertainer).
Aan luistergenot en ambiance zal het niet ontbreken en de danslustigen zullen zeker aan hun trekken komen.
De prijs voor dit alles bedraagt 38,00 € per persoon te storten op onze rek: BE 59 0682 4578 8226
(Bic nr: GKCCBEBB) van 55 +Oostende - Honoré Borgersstraat 97 - 8400 Oostende en dit uiterlijk tegen 27 augustus 2019.
Telefonisch inschrijven is niet nodig; uw betaling geldt als reservering.
Wil a.u.b. op uw overschrijving “Barbecue “ vermelden.

NIEUWJAARSCONCERT S-PLUS 2020
Zoals u weet zal het “Nieuwjaarsconcert” plaats vinden in het Casino Kursaal van Oostende op WOENSDAG 22 JANUARI 2020 - aanvang 14u30 (deuren open 13u30).
Op het programma staan Gunther Neefs, Barbara Dex, Udo, Patrick Onzia en Dirk Van Vooren. Top of the bill zijn “The Gibson Brothers”. Het orkest staat o.l.v. Lou Roman, die trouwens ook de centrale gast is. Ook Nadia en Ivann en het Showcase Ballet zijn opnieuw van de partij. Maxime, de dochter van Lou blijkt even muzikaal en komt ook iets zingen.
Kaarten kunnen t/m vrijdag 16 augustus, uitsluitend door onze leden, besteld worden bij ons bestuurslid Lisette Miseur, tel. 059 51 85 07 of gsm. 0478 74 82 79.
De prijs bedraagt 20,00 € per persoon.
Enkel na telefonische toezegging kunnen de kaarten betaald worden door te storten op onze rekening: BE59 0682 4578 8226 van 55+Oostende – Honoré Borgersstraat. 97 - 8400 Oostende en dit voor 30 september 2019.
Gelieve te vermelden voor wie de kaarten bestemd zijn en het aantal a.u.b.!!!!!
OPGELET!!! Verkochte kaarten kunnen niet terugbetaald worden; ook niet met medisch attest!
Ons bestuur heeft hierover géén enkele inspraak!!

KOMENDE ACTIVITEITEN TOT EINDE 2019:


Donderdag 3 oktober: Ludieke voordracht door de heer De Maerteleire met als onderwerp
                                     “Gezonde voeding voor senioren”
Donderdag 14 november: Herfst-etentje met muzikale animatie gebracht door “Marco Rossi”


Donderdag 5 december: Sinterklaasnamiddag; koffietafel en animatie + bezoek van de Sint.

MEDEDELING:
Gezien we niet over de nodige gegevens beschikken is het wenselijk, bij 50, 60, 65 of 70 jaar huwelijk ons bestuur tijdig in te lichten. Dit teneinde u een geschenk te kunnen overhandigen.
Om in aanmerking te komen dienen u en uw partner min. 2 jaar lid te zijn van 55 + Oostende Jong.

BOWLING:
De volgende bowlingnamiddagen gaan door op donderdagen 22 augustus en 12- en 26 september vanaf 14u15 in het bowlinglokaal in de Sint- Sebastiaansstraat – Oostende.

KOERSBAL:
De volgende koersbalnamiddagen gaan door op woensdagen 14- en 21 augustus en op 4- 11- en 25 september vanaf 14u15 in het O.C “De Boeie” Kerkstraat - Oostende.

Inlichtingen in verband met bowling en koersbal zijn te bekomen bij onze sportverantwoordelijke Willy Billet, tel. 059 51 85 07, gsm. 0479 21 21 56.

WANDELEN:
In juli en augustus worden geen wandelingen voorzien, maar op dinsdag 17 september gaan we terug op stap!

LINE-DANCE:
Gedurende het zomerverlof is er geen Line – Dance. De lessen hervatten op vrijdag 6 september en vinden vanaf dan iedere week plaats op vrijdag in O.C. De Ballon – Mansveldstraat 9 – 8400 Oostende (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties).
U betaalt slechts €2,00 per sessie, een drankje tijdens de pauze inbegrepen!
 

Namens het bestuur,
De voorzitter,

Dasseville Rosette, voorzitter Dyn.55+Oostende Jong

BESTUURSLEDEN S-PLUS Vriendenkring 55.Dynamische plussers Oostende Jong


Rosette Dasseville, Voorzitter; Euphrosina Beernaertstraat 76 bus 4A, 8400 Oostende,
tel. 059 50 10 20 en gsm. 0474 42 12 61.

E-mail: rosette.dasseville@skynet.be


Freddy Vynck, Ondervoorz.- Penningmeester Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende,
tel. 059 44 36 99 

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Suzy Morseau, Secretaris, Reigersplein 4, 8400 Oostende,

tel. 059 50 66 23. en gsm: 0474 74 62 06


Jan Jacobsen, Afgevaardigde - Cultuurraad, Oostende,

tel. 059 70 83 37. en gsm: 0477 20 37 93


Billet Willy, Sportverantwoordelijke, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,
tel. 059 51 85 07 en gsm. 0479 21 21 56.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


Marina Ameel, bestuurslid, Honoré Borgersstraat 97, 8400  Oostende                                            tel. 059 44 36 99 en gsm. 0474 96 44 73.

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Miseur Lisette, Bestuurslid, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,                                  tel. 059 51 85 07 en gsm 0478 74 82 79.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


ERE-BESTUURSLEDEN: Jacques Mertens, Christiaan Hollebeke, Nora Corveleyn.