gallery/facebook_profielfoto_309-311
gallery/facebook_profielfoto_309-311

S - PLUS  PROGRESSIVE  DYNAMISCHE

       55 + ERS - OOSTENDE  JONG

gallery/1 (12)
gallery/1 (13)

Namens het bestuur,

Mevr. Rosette Dasseville, voorzitter Dyn.55+Oostende Jong

BESTUURSLEDEN S-PLUS Vriendenkring 55.Dynamische plussers Oostende Jong


Rosette Dasseville, Euphrosina Beernaertstraat 76 bus 4A, 8400 Oostende, Voorzitter,
tel. 059 50 10 20 en gsm. 0474 42 12 61. e-mail: rosette.dasseville@skynet.be

Freddy Vynck, Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende, Ondervoorz.–Penningmeester,
tel. 059 44 36 99. e-mail: freddy.vynck@telenet.be

Suzy Morseau, Reigersplein 4, 8400 Oostende, Bestuurslid – Secretaris,
tel. 059 50 66 23. e-mail: suzy.morseau@skynet.be

Jan Jacobsen, Stockholmstraat 39, Oostende, Bestuurslid–afgevaardigde Cultuurraad
tel. 059 70 83 37.

Billet Willy, Prins Boudewijnstraat 8 Bus 7, 8400 Oostende, Sportverantwoordelijke
tel. 059 51 85 07 en gsm. 0479 21 21 56. e-mail willy.billet2@gmail.

Marina Ameel, Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende, Bestuurslid,
tel. 059 44 36 99 en gsm. 0474 96 44 73. e-mail: marina.ameel@gmail.com

Miseur Lisette, Prins Boudewijnstraat. 8 Bus 7, 8400 Oostende, Bestuurslid,
tel. 059 51 85 07 en gsm 0478 74 82 79. e-mail willy.billet2@gmail.

ERE-BESTUURSLEDEN: Jacques Mertens, Christiaan Hollebeke, Nora Corveleyn,

                                          Gelin Gilbert.