gallery/facebook_profielfoto_309-311
gallery/facebook_profielfoto_309-311

S - PLUS  PROGRESSIVE  DYNAMISCHE

       55 + ERS - OOSTENDE  JONG

gallery/1 (59)
gallery/1 (59)

                               PROGRESSIEVE DYNAMISCHE 55+ERS OOSTENDE JONG

                                                                                                                 Oostende, 1 februari 2019

Beste Vrienden,Op DONDERDAG 7 MAART OM 14u30 (deuren open om 13u30) stelt Willy Billet zijn FOTOMONTAGE voor op groot scherm in feestzaal“Ten Stuyver”, Stuiverstraat 357–8400 Oostende. Al onze activiteiten die plaats vonden in 2018 komen er aan bod.
Tijdens de pauze is er warme appeltaart met vanillesaus en koffie of thee voorzien.
De prijs bedraagt 8,00 euro te betalen aan de ingang; gelieve wel uw aanwezigheid te bevestigen, uiterlijk tegen vrijdag 1 maart door te telefoneren naar

mevr. Miseur Lisette, tel: 059 51 85 07 of  gsm: 0478 74 82 79

AANDACHT:
Vergeet ons Valentijnsetentje niet op donderdag 7 februari om 12u00 (deuren open om 11u30) in feestzaal Ten Stuyver.

LIDGELDEN 2019
Voor wie nog geen lidgeld (€12,00 voor 2019) betaald heeft herhalen we nog even dat deze nog steeds kan gestort worden op onze rekening: BE59 0682 4578 8226 van 55 + Oostende - Honore Borgersstraat, 97 - 8400 Oostende.
Gelieve op uw overschrijvingsformulier duidelijk de namen en de voornamen te vermelden van de personen voor wie het geld bestemd is.
Leden die op 28 februari nog geen lidgeld voor het werkingsjaar 2019 betaald hebben, zullen vanaf maart onze maandelijkse nieuwsbrief niet meer ontvangen.

SPORTVERZEKERING 2019
Sedert 1 januari 2019 ontvangt u na betaling van de sportverzekering een brief met onderaan de vermelding “Voldaan lidgeld 2019 S-Sport//Recreas = €5,00 per lid”.

Deze vervangt de traditionele sportpas.
De vergoeding voor de sportverzekering bedraagt dus voor 2019 - €5,00. U mag deze betalen op onze gewone rekening: BE59 0682 4578 8226 van 55+Oostende. Honore Borgersstraat 97 – 8400 Oostende. Indien u het wenst kan u dit bedrag ook samen storten met uw lidgeld (totaal= €17,00) per persoon) op bovenstaand rekeningnummer.
De sportpas is nodig om iedereen die aan eender welke sport deelneemt (zoals bowling, koersbal, wandelen, Line-dance, enz… te verzekeren tegen ongevallen e.d.

MEDEDELING:
Gezien we niet over de nodige gegevens beschikken is het wenselijk, bij 50, 60, 65 of 70 jaar huwelijk ons bestuur tijdig in te lichten. Dit teneinde u een geschenk te kunnen overhandigen.
Om in aanmerking te komen dienen u en uw partner min. 2 jaar lid te zijn van 55 + Oostende Jong.

WANDELEN:
De volgende wandeling gaat door op dinsdag 19 februari. We verzamelen vanaf 13u40 aan het tramstation van Oostende waar we de eerstvolgende tram, om 13u51, nemen naar de halte “Cardijnlaan - Nieuwpoort”. We wandelen richting Nieuwpoort-Bad. Na een plas- en rustpauze in de Floreal keren we terug langs de havengeul. De totale afstand bedraagt ongeveer 6 km. Inschrijven is niet nodig en iedereen kan op eigen tempo meestappen.


LINE-DANCE:
De lessen “Lijndansen voor Senioren” in “O.C.De Ballon” in de Mansveldstraat 9 op de Opex vinden iedere week plaats op vrijdag (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties). Enkel lid zijn van S-Plus en de “Sportverzekering” is nodig. De les begint om 14u00 tot 14u50; pauze van 14u50 tot 15u10; 2de deel van de les van 15u10 tot 16u00.
KOM HET OOK EENS PROBEREN! Iedereen is van harte welkom!

BOWLING:
De volgende bowlingnamiddagen gaan door op donderdagen 14- en 28 februari en op 14- en 28 maart vanaf 14u15 in het bowlinglokaal in de Sint- Sebastiaansstraat - Oostende.

KOERSBAL:
De volgende koersbalnamiddagen gaan door op woensdagen 6- en 20 februari en op 6- , 13- en 27 maart vanaf 14u15 in het O.C “De Boeie” Kerkstraat - Oostende.

Inlichtingen in verband met bowling en koersbal zijn te bekomen bij onze sportverantwoordelijke

Willy Billet, tel. 059 51 85 07, gsm. 0479 21 21 56.

FILMVOORSTELLING ZILVERSCHERM:
In de Cinema Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te 8400 Oostende (gemakkelijk te bereiken met de tram, halte voor de cinema) speelt er op dinsdag 12 februari de film: “LA CH’TIS”, een komedie. De voorstelling begint om 14u30. Tickets €6,00 te kopen vanaf 14u00 aan de kassa.
 

Namens het bestuur,

Mevr. Rosette Dasseville, voorzitter Dyn.55+Oostende Jong

BESTUURSLEDEN S-PLUS Vriendenkring 55.Dynamische plussers Oostende Jong


Rosette Dasseville, Euphrosina Beernaertstraat 76 bus 4A, 8400 Oostende, Voorzitter,
tel. 059 50 10 20 en gsm. 0474 42 12 61. e-mail: rosette.dasseville@skynet.be

Freddy Vynck, Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende, Ondervoorz.–Penningmeester,
tel. 059 44 36 99. e-mail: freddy.vynck@telenet.be

Suzy Morseau, Reigersplein 4, 8400 Oostende, Bestuurslid – Secretaris,
tel. 059 50 66 23. e-mail: suzy.morseau@skynet.be

Jan Jacobsen, Stockholmstraat 39, Oostende, Bestuurslid–afgevaardigde Cultuurraad
tel. 059 70 83 37.

Billet Willy, Prins Boudewijnstraat 8 Bus 7, 8400 Oostende, Sportverantwoordelijke
tel. 059 51 85 07 en gsm. 0479 21 21 56. e-mail willy.billet2@gmail.

Marina Ameel, Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende, Bestuurslid,
tel. 059 44 36 99 en gsm. 0474 96 44 73. e-mail: marina.ameel@gmail.com

Miseur Lisette, Prins Boudewijnstraat. 8 Bus 7, 8400 Oostende, Bestuurslid,
tel. 059 51 85 07 en gsm 0478 74 82 79. e-mail willy.billet2@gmail.

ERE-BESTUURSLEDEN: Jacques Mertens, Christiaan Hollebeke, Nora Corveleyn,