Namens het bestuur,
De voorzitter,

Dasseville Rosette, voorzitter Dyn.55+Oostende Jong

BESTUURSLEDEN S-PLUS Vriendenkring 55.Dynamische plussers Oostende Jong


Rosette Dasseville, Voorzitter; Euphrosina Beernaertstraat 76 bus 4A, 8400 Oostende,
tel. 059 50 10 20 en gsm. 0474 42 12 61.

E-mail: rosette.dasseville@skynet.be


Freddy Vynck, Ondervoorz.- Penningmeester Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende,
tel. 059 44 36 99 

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Suzy Morseau, Secretaris, Reigersplein 4, 8400 Oostende,

tel. 059 50 66 23. en gsm: 0474 74 62 06


Jan Jacobsen, Afgevaardigde - Cultuurraad, Oostende,

tel. 059 70 83 37. en gsm: 0477 20 37 93


Billet Willy, Sportverantwoordelijke, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,
tel. 059 51 85 07 en gsm. 0479 21 21 56.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


Marina Ameel, bestuurslid, Honoré Borgersstraat 97, 8400  Oostende                                            tel. 059 44 36 99 en gsm. 0474 96 44 73.

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Miseur Lisette, Bestuurslid, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,                                  tel. 059 51 85 07 en gsm 0478 74 82 79.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


ERE-BESTUURSLEDEN: Jacques Mertens, Christiaan Hollebeke, Nora Corveleyn.
 

                    PROGRESSIEVE DYNAMISCHE 55+ERS OOSTENDE JONG


                                                                                                                Oostende, 4 februari 2020

Beste Vrienden,

Op DONDERDAG 20 FEBRUARI OM 14u30 (deuren open om 13u30) stellen Willy Billet en Lisette Miseur al weer hun FOTOMONTAGE voor. Dit op groot scherm in feestzaal “Ten Stuyver”, Stuiverstraat 357–8400 Oostende. Al onze activiteiten die plaats vonden in 2019 komen er aan bod (met een lach en een traan).
Tijdens de pauze kunt u genieten van 2 warme wafels gevuld met pudding

+een bolletje ijs en koffie of thee.
De prijs bedraagt €10,00 te betalen aan de ingang; gelieve wel uw aanwezigheid te bevestigen, uiterlijk tegen vrijdag 14 februari door te telefoneren naar

mevr. Miseur Lisette, tel: 059 51 85 07 of gsm: 0478 74 82 79.

Op DONDERDAG 5 MAART OM 14u30 (deuren open om 13u30) zijn we alweer te gast in zaal “Ten Stuyver”. De heer Adelin Verslyppe, psycholoog, komt er spreken met als onderwerp “Zorgen voor je geheugen”. Vergeetachtigheid is een ongemak waar iedereen mee te maken krijgt. Het is een normaal teken van sleet op het geheugen.

Maar wat kan je doen om voor je geheugen te zorgen?
Tussenin wordt een pauze voorzien met Bresiliennegebak en koffie of thee.
De prijs bedraagt €10,00 te betalen aan de ingang; gelieve wel uw aanwezigheid te bevestigen, uiterlijk tegen vrijdag 28 februari door te telefoneren naar

mevr. Miseur Lisette, tel: 059 51 85 07 of gsm: 0478 74 82 79.

KOMENDE ACTIVITEIT:
Op donderdag 2 april steken we nog eens van wal met een lekker “Lente-etentje” en strekken daarna de beentjes met Kris en François (2 muzikanten van de Bobby Setter band).
Meer detaïls op een volgende nieuwsbrief.

E-MAIL ADRESSEN:
Mogen wij u vragen, indien u over een e-mailadres beschikt deze te laten weten aan Freddy Vynck, via e-mailadres: freddy.vynck@telenet.be. Bij positief antwoord vernemen wij graag of u onze maandelijkse nieuwsbrief digitaal wil ontvangen of de papieren versie. Leden die in 't verleden hun nieuwsbrief reeds met de mail ontvingen hoeven op onze vraag niet te reageren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

LIDGELD EN SPORTVERZEKERING 2020:
Voor wie nog geen lidgeld (€12,00 voor 2020) of sportverzekering (indien van doen - €5,00 voor 2020) betaald heeft herhalen we nog even dat deze nog steeds kan gestort worden op onze rekening: BE59 0682 4578 8226 van 55 + Oostende - Honore Borgersstraat, 97 - 8400 Oostende.
Gelieve op uw overschrijvingsformulier duidelijk de namen en de voornamen te vermelden van de personen voor wie het geld bestemd is.
Leden die op 29 februari nog geen lidgeld voor het werkingsjaar 2020 betaald hebben, zullen vanaf maart onze maandelijkse nieuwsbrief niet meer ontvangen.


WANDELEN:
Op dinsdag 18 februari gaan we terug op stap. We verzamelen vanaf 13u55 aan het tramstation van Oostende waar we de eerstvolgende tram om 14u10 nemen naar de halte “Weg naar Vismijn”. We wandelen in de omgeving van de vismijn en langs de nieuw aangelegde Hendrik Baelskaai richting Opex en houden halt in O.C. De Ballon voor een rust- en plaspauze. Nadien keren we terug naar ons vertrekpunt via een stukje van de Spuikom. De totale afstand bedraagt ongeveer 6 km. Inschrijven is niet nodig en iedereen kan op eigen tempo meestappen.

LINE-DANCE:
De lessen “Lijndansen voor Senioren” in “O.C.De Ballon” in de Mansveldstraat 9 op de Opex vinden iedere week plaats op vrijdag (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties). Enkel de “Sportverzekering” is nodig. De les begint om 14u00 tot 14u50; pauze van 14u50 tot 15u10;
2de deel van de les van 15u10 tot 16u00. Kom het ook eens proberen! Iedereen is van harte welkom!

BOWLING:
De volgende bowlingnamiddagen gaan door op donderdagen 13- en 27 februari; 12- en 26 maart vanaf 14u15 in het bowlinglokaal in de Sint- Sebastiaansstraat - Oostende.

KOERSBAL:
De volgende koersbalnamiddagen gaan door op woensdagen 5-, 19- en 26 februari; 11- en 18 maart om 14u15 in het dienstencentrum “De Boeie” Kerkstraat – Oostende.
Door het groot aantal deelnemers zien wij ons verplicht tot nader bericht geen nieuwe spelers meer toe te laten.
Inlichtingen in verband met bowling en koersbal zijn te bekomen bij onze sportverantwoordelijke Willy Billet, tel. 059 51 85 07, gsm. 0479 21 21 56.