Namens het bestuur,
De voorzitter,

Dasseville Rosette, voorzitter Dyn.55+Oostende Jong

BESTUURSLEDEN S-PLUS Vriendenkring 55.Dynamische plussers Oostende Jong


Rosette Dasseville, Voorzitter; Euphrosina Beernaertstraat 76 bus 4A, 8400 Oostende,
tel. 059 50 10 20 en gsm. 0474 42 12 61.

E-mail: rosette.dasseville@skynet.be


Freddy Vynck, Ondervoorz.- Penningmeester Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende,
tel. 059 44 36 99 

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Suzy Morseau, Secretaris, Reigersplein 4, 8400 Oostende,

tel. 059 50 66 23. en gsm: 0474 74 62 06


Jan Jacobsen, Afgevaardigde - Cultuurraad, Oostende,

tel. 059 70 83 37. en gsm: 0477 20 37 93


Billet Willy, Sportverantwoordelijke, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,
tel. 059 51 85 07 en gsm. 0479 21 21 56.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


Marina Ameel, bestuurslid, Honoré Borgersstraat 97, 8400  Oostende                                            tel. 059 44 36 99 en gsm. 0474 96 44 73.

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Miseur Lisette, Bestuurslid, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,                                  tel. 059 51 85 07 en gsm 0478 74 82 79.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


ERE-BESTUURSLEDEN: Jacques Mertens, Christiaan Hollebeke, Nora Corveleyn.