S - PLUS  PROGRESSIVE  DYNAMISCHE

       55 + ERS - OOSTENDE  JONG

gallery/s plus
gallery/s plus
gallery/100 (2)
gallery/100 (2)
gallery/100 (4)

Namens het bestuur,
De voorzitter,

Dasseville Rosette, voorzitter Dyn.55+Oostende Jong

BESTUURSLEDEN S-PLUS Vriendenkring 55.Dynamische plussers Oostende Jong


Rosette Dasseville, Voorzitter; Euphrosina Beernaertstraat 76 bus 4A, 8400 Oostende,
tel. 059 50 10 20 en gsm. 0474 42 12 61.

E-mail: rosette.dasseville@skynet.be


Freddy Vynck, Ondervoorz.- Penningmeester Honoré Borgersstraat 97, 8400 Oostende,
tel. 059 44 36 99 

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Suzy Morseau, Secretaris, Reigersplein 4, 8400 Oostende,

tel. 059 50 66 23. en gsm: 0474 74 62 06


Jan Jacobsen, Afgevaardigde - Cultuurraad, Oostende,

tel. 059 70 83 37. en gsm: 0477 20 37 93


Billet Willy, Sportverantwoordelijke, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,
tel. 059 51 85 07 en gsm. 0479 21 21 56.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


Marina Ameel, bestuurslid, Honoré Borgersstraat 97, 8400  Oostende                                            tel. 059 44 36 99 en gsm. 0474 96 44 73.

E-mail: freddy.vynck@telenet.be


Miseur Lisette, Bestuurslid, Prins Boudewijnstraat 8 / 0401, 8400 Oostende,                                  tel. 059 51 85 07 en gsm 0478 74 82 79.

E-mail: willy.billet2@gmail.com


ERE-BESTUURSLEDEN: Jacques Mertens, Christiaan Hollebeke, Nora Corveleyn.
 

                     PROGRESSIEVE DYNAMISCHE 55+ERS OOSTENDE JONG


                                                                                                           Oostende, 2 september 2019

Beste Vrienden,
Onze volgende binnenactiviteit gaat door op DONDERDAG 3 OKTOBER OM 14U30

(deuren open om 13u30) in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 – 8400 Oostende.
Dit keer betreft het een ludieke uiteenzetting over:
                                           “GEZONDE VOEDING VOOR SENIOREN”
Spreker is dr. ir. Eric De Marteleire, hoofd van het Stadslaboratorium van Gent, dagelijks belast met de locale eetwareninspectie en met het bacteriologisch onderzoek van voedingswaren. De heer De Marteleire zal ons op een eenvoudige en eigenzinnige manier uitleggen wat de voornaamste elementen zijn van een gezonde voeding. Er worden door de westerse mens zeer veel fouten gemaakt als het over gezonde voeding gaat? Er zijn overduidelijk tekorten aan bepaalde vitaminen, vooral bij senioren, die hun weerslag hebben op de gezondheid. Hebben voedingssupplementen zin en zo ja, welke en waarom?En wie moet ze nemen, hoe lang en wanneer? Op deze en een ganse reeks andere vragen en problemen zal worden ingegaan tijdens deze niet te missen voordracht.
P.S.: Spreker was ook bij ons te gast in maart 2018 met de voordracht:“Zinnnenprikkelende oesters en verslavende chocolade: fabels en feiten over voeding”.
In februari 2019 verscheen het boek “Gezond eten, gezond ouder” door de heer Eric De Marteleire, uitgeverij Manteau, 370 bladzijden en te koop in de betere boekhandel.
Tijdens de pauze genieten we van een wafel met ijs en slagroom, koffie of thee. Gezond of niet??? De prijs bedraagt 10, 00 euro te betalen de namiddag zelf aan de ingang; gelieve wel uw aanwezigheid te bevestigen, uiterlijk tegen vrijdag 27 september, door te telefoneren naar

mevr. Miseur Lisette, tel: 059 51 85 07 of gsm: 0478 74 82 79.


NIEUWJAARSCONCERT S-PLUS 2020
Zoals u weet zal het “Nieuwjaarsconcert” plaats vinden in het Casino Kursaal van Oostende op WOENSDAG 22 JANUARI 2020 - aanvang 14u30 (deuren open 13u30).
Op het programma staan Gunther Neefs, Barbara Dex, Udo, Patrick Onzia en Dirk Van Vooren. Top of the bill zijn “The Gibson Brothers”. Het orkest staat o.l.v. Lou Roman, die trouwens ook de centrale gast is. Ook Nadia en Ivann en het Showcase Ballet zijn opnieuw van de partij. Maxime, de dochter van Lou blijkt even muzikaal en komt ook iets zingen.
De prijs bedraagt 20,00 € per persoon.
Enkel na telefonische toezegging kunnen de kaarten betaald worden door te storten op onze rekening: BE59 0682 4578 8226 van 55+Oostende – Honoré Borgersstraat. 97 -

8400 Oostende en dit voor 30 september 2019.
Gelieve te vermelden voor wie de kaarten bestemd zijn en het aantal a.u.b.!!!!!
OPGELET!!! Verkochte kaarten kunnen niet terugbetaald worden; ook niet met medisch attest! Ons bestuur heeft hierover géén enkele inspraak!!
Vanaf eind november worden de verkochte kaarten ten huize bestelt!


WOORDJE VAN DE PENNINGMEESTER:
Beste leden, u zal wel gemerkt hebben dat onze prijzen, voor deelname aan onze activiteiten, lichtjes gestegen zijn. Dit als gevolg van een steeds stijgende levensduurte. We doen er echter alles aan om de bedragen tot een minimum te beperken. Onze inkomsten worden integraal terug ingezet ten gunste van onze leden.


KOMENDE ACTIVITEITEN TOT EINDE 2019:
Donderdag 14 november: Herfst-etentje met muzikale animatie gebracht door “Marco Rossi” Donderdag 5 december: Sinterklaasnamiddag; koffietafel en animatie + bezoek van de Sint.


LINE-DANCE:
De lessen hervatten op vrijdag 6 september en vinden vanaf dan iedere week plaats op vrijdag in O.C. De Ballon – Mansveldstraat 9 – 8400 Oostende (uitgezonderd tijdens de schoolvakanties). U betaalt slechts €2,00 per sessie, een drankje tijdens de pauze inbegrepen!


WANDELEN:
Op DINSDAG 17 SEPTEMBER trekken we weer onze wandelschoenen aan. We verzamelen om 13u50 aan het tramstation van Oostende waar we de eerstvolgende tram nemen om 14u07 naar de halte “Bredene aan Zee”. We wandelen door het natuurpark “De Grasduinen” en trekken verder richting Klemskerke. Na een rust- en plaspauze stappen we nog even verder tot aan de Vosseslag waar we de tram terug naar Oostende nemen . De totale afstand bedraagt ongeveer 6 km. Inschrijven is niet nodig en iedereen kan op eigen tempo meestappen.


BOWLING:
De volgende bowlingnamiddagen gaan door op donderdagen en 12- en 26 september ;

10- en 24 oktober vanaf 14u15 in het bowlinglokaal in de Sint- Sebastiaansstraat – Oostende.


KOERSBAL:
De volgende koersbalnamiddagen gaan door op woensdagen 4- 11- en 25 september;

2- 16- en 23 oktober vanaf 14u15 in het O.C “De Boeie” Kerkstraat – Oostende.


Verdere inlichtingen in verband met bowling en koersbal zijn te bekomen bij onze sportverantwoordelijke Willy Billet, tel. 059 51 85 07, gsm. 0479 21 21 56.